Strona główna Oferta Dystrybucja Promocje Galeria Kontakt

INS

Do upraw rolniczych
Do upraw sadowniczych i 
  ogrodniczych

 

źródło:
www.ins.pulawy.pl

   Koncentrat nawozowy do nawożenia zbóż

Dokarmianie dolistne staje się coraz bardziej pożądanym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie zbóż. W dokarmianiu dolistnym szczególnie korzystne jest łączne stosowanie azotu z mikroelementami regulującymi metabolizm tego pierwiastka oraz z magnezem wpływającym na intensywność fotosyntezy.
INSOL 3 jest koncentratem azotowo-magnezowo-mikroelementowym dostosowanym składem chemicznym do fizjologicznych potrzeb roślin zbożowych. Azot i magnez są wprowadzone do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym organicznym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania zbóż i traw

INSOL 36 Tytan jest dolistnym nawozem azotowym z mikroelementami. Obecność tytanu i odpowiednio dobrane mikroelementy mają korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin.

Charakterystyka nawozu

INSOL 36 Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania dolistnego zbóż i traw. Jest przewidziany do stosowania w dokarmianiu dolistnym samodzielnie lub łącznie z roztworem mocznika.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia buraków cukrowych

Zapotrzebowanie buraków cukrowych na nawożenie mikroelementami i magnezem jest szczególnie wysokie we wczesnych fazach rozwojowych i jest ściśle związane z pobieraniem azotu i jego przemianami w roślinie. Oprócz wysokiego zapotrzebowania buraków na bor, roślina ta potrzebuje dla prawidłowego rozwoju również znacznych ilości żelaza i manganu oraz pozostałych mikroelementów.

Charakterystyka nawozu

INSOL 4 jest koncentratem mikroelementowym z dodatkiem magnezu przeznaczonym do dolistnego dokarmiania buraka cukrowego. Magnez jest wprowadzony do nawozu w formie zapewniającej najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym organicznym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia rzepaku i gorczycy

INSOL 5 jest koncentratem mikroelementowym z dodatkiem magnezu i siarki przeznaczonym do dolistnego dokarmiania rzepaku ozimego i gorczycy.

Charakterystyka nawozu

Proporcje ilościowe mikroelementów zostały dopasowane do wymagań pokarmowych roślin. Magnez i siarka wprowadzone są do nawozu w formie zapwniającej szybkie pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym organicznym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy
.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia roślin strączkowych

INSOL 6 jest koncentratem mikroelementowym z dodatkiem magnezu przeznaczonym do dolistnego dokarmiania roślin strączkowych. Proporcje ilościowe mikroelementów zostały dostosowane do potrzeb roślin strączkowych w początkowych fazach rozwoju do kwitnienia włącznie.

Charakterystyka nawozu

Magnez jest wprowadzony do nawozu w formie za pewniającej szybkie pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym kompleksonem.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania ziemniaków

Według doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Ziemniaka INSOL 7 wykazuje zwyżki plonów ziemniaków do 19%, a także działanie ograniczające rozwój zarazy ziemniaka (Phythophtora infestans) i alternariozy. Nawóz został opracowany w Instytucie Nawozów Sztucznych, sprawdzony w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz w Instytucie Ziemniaka.

Charakterystyka nawozu

INSOL 7 jest nawozem zalecanym do stosowania w uprawie ziemniaków. Azot jest wprowadzony do nawozu w formie zapewniającej najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

Według doświadczeń przeprowadzonych w IHAR Bonin INSOL 7:

     stosowany samodzielnie przedłużał okres wegetacji
       ziemniaków o 3-15 dni,
    
stosowany z połową dawki fungicydów
       kontaktowych i wgłębnych przedłużał wegetację
       ziemniaków o 12-27 dni,
    
stosowany samodzielnie powodował przyrosty
       plonu do 70,6%,
    
stosowany z połową dawki fungicydów
       kontaktowych i wgłębnych powodował przyrosty
       plonu do 117,6%,
    
wpływał korzystnie na zdrowotność bulw po
       zbiorze i w okresie przechowywania.

Ochronne działanie INSOLu 7 jest wynikiem zasadowego pH (powyżej 10,0) oraz wysokiej zawartości miedzi, cynku i boru
.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin borem

INSOL B jest płynnym koncentratem przeznaczonym dla upraw borolubnych.
Daje doskonałe efekty w nawożeniu buraków, rzepaku i ziemniaków. Zalecany jest również do nawożenia roślin motylkowych, kukurydzy, warzyw i sadów.

Charakterystyka nawozu

INSOL B jest wysokoskoncentrowanym płynnym nawozem borowym przeznaczonym do stosowania dolistnego w roztworze wodnym. Bor występuje w nawozie w postaci połączeń organicznych boroetanoloaminy, które charakteryzują się znacznie większą przyswajalnością przez rośliny, w porównaniu do nieorganicznych związków boru.
INSOL B miesza się z wodą w każdym stosunku.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania donasiennego i dolistnego
   rzepaku i buraka cukrowego

INSOL BR Tytan jest dolistnym i donasiennym nawozem azotowym z mikroelementami. Obecność tytanu intensyfikuje pobieranie makro- i mikroelementów przez rośliny, przyspiesza kiełkowanie nasion i rozwój roślin oraz podwyższa plony.
Charakterystyka nawozu
INSOL BR Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania dolistnego i donasiennego roślin reagujących silnie na bor (rzepak, burak i in.). Jest przewidziany do stosowania samodzielnie lub w dokarmianiu dolistnym łącznie z roztworem mocznika. Rewelacyjne wyniki otrzymuje się w rzepaku stosując zaprawianie nasion INSOLem BR Tytan w połączeniu z zaprawą standardową, a następnie dokarmianie nim roślin przez oprysk dolistny.

   Koncentrat nawozowy do nawożenia dolistnego chmielu

INSOL Ch jest skoncentrowanym nawozem mikroelementowym z dodatkiem azotu i magnezu, które są wprowadzane do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane.

Charakterystyka nawozu

INSOL Ch jest nawozem przeznaczonym do dolistnego dokarmiania chmielu. Proporcje ilościowe mikroelementów odpowiadają potrzebom pokarmowym chmielu. Badania w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa udowodniły, że ze względu na wysoką zawartość cynku nawóz ten skutecznie ogranicza występowanie liściozwoju na plantacjach.


   Chelat do dokarmiania roślin miedzią

INSOL Cu jest dolistnym nawozem dostarczającym roślinom miedź. Cała miedź w INSOLu Cu występuje w postaci schelatowanej cytrynianem.
Charakterystyka nawozu
INSOL Cu należy stosować na rośliny u których stwierdzono niedobory miedzi. Najczęściej niedobory miedzi obserwuje się na glebach torfowych i piaszczystych. Szczególnie podatne na niedobór miedzi są: zboża, buraki, kukurydza, rośliny motylkowe, trawy i sady. Nawożenie miedzią poprawia jakość łuski cebuli i tulipanów. Chelatowa postać miedzi w INSOLu Cu zapewnia jej maksymalną przyswajalność przy stosowaniu dolistnym i zabezpiecza przed oparzeniami roślin, które mógłby spowodować roztwór np. siarczanu miedzi.


   Koncentrat fosforowy

INSOL Fos jest skoncentrowanym, klarownym roztworem zawierającym fosfor w formie najlepiej przyswajalnej przez rośliny, azot w postaci mocznika ułatwiający wnikanie nawozu do liści oraz żelazo w postaci chelatu. Nawóz miesza się z wodą w każdym stosunku.

Charakterystyka nawozu

INSOL Fos jest nawozem płynnym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania upraw sadowniczych, warzywniczych oraz polowych. Dolistne stosowanie INSOLu Fos pozwala na szybkie i radykalne usunięcie niedoboru fosforu spowodowanego brakiem w glebie lub niekorzystnymi warunkami środowiska (niska temperatura lub pH, okresowe zalanie) utrudniającymi pobranie tego składnika. INSOL Fos może być również stosowany doglebowo, szczególnie w ogrodnictwie.
1 litr INSOLu Fos zawiera 335 g P2O5.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania donasiennego i dolistnego zbóż i
   kukurydzy

INSOL J Tytan jest dolistnym i donasiennym nawozem, który intensyfikuje pobieranie makro- i mikroelementów przez rośliny, przyspiesza kiełkowanie nasion i rozwój roślin oraz podwyższa plony. Obecność tytanu i odpowiednio dobrane mikroelementy mają korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin.

Charakterystyka nawozu

INSOL J Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania donasiennego i dolistnego zbóż i kukurydzy. Może być stosowany samodzielnie lub w dokarmianiu dolistnym łącznie z roztworem mocznika. Bardzo dobry efekt uzyskuje się stosując zaprawianie nasion INSOLem J Tytan w połączeniu z zaprawą standardową, a następnie dokarmianie nim roślin przez oprysk dolistny.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia dolistnego kukurydzy uprawianej
   na ziarno i na kiszonkę

INSOL K jest dolistnym nawozem wieloskładnikowym zawierającym azot, magnez, siarkę oraz mikroelementy. Są one wprowadzone do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane.


Charakterystyka nawozu

INSOL K jest dolistnym nawozem mikroelementowym z dodatkiem azotu, magnezu i siarki. Azot niezależnie od działania białkotwórczego ułatwia przenikanie mikroelementów do tkanek liści. Magnez, siarka i mikroelementy uzupełniają zapotrzebowanie kukurydzy na te składniki.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin manganem

INSOL Mn jest dolistnym nawozem dostarczającym roślinom mangan. Cały mangan występuje w INSOLu Mn w postaci schelatowanej cytrynianem.

Charakterystyka nawozu.

INSOL Mn należy stosować na rośliny u których stwierdzono niedobór manganu. Do roślin pobierających najwięcej manganu należy: burak, zboża, i groch. Szczególne jest komfortowe nawożenie manganem ziemniaków. Chelatowa forma manganu w INSOLu Mn zapewnia jego maksymalną przyswajalność.

   Płynny nawóz fosforowo-potasowy

INSOL PK jest skoncentrowanym klarownym nawozem zawierającym fosfor i potas, w formach najlepiej przyswajalnych przez rośliny.

Charakterystyka nawozu

INSOL PK jest nawozem do dolistnego dokarmiania upraw polowych, warzyw i sadów. Dolistne stosowanie INSOLu PK pozwala na szybkie usunięcie niedoboru fosforu i potasu w uprawach rolniczych, a także umożliwia zmniejszenie doglebowych dawek tych składników w granicach od 30 do 50%. Poleca się go stosować łącznie z mocznikiem.
INSOL PK może być również stosowany doglebowo w celu podniesienia zawartości łatwo przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie i podłożach organicznych.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania donasiennego i dolistnego
   koniczyny, lucerny, łubinu, słonecznika, bobiku

INSOL S Tytan jest dolistnym i donasiennym nawozem, który intensyfikuje pobieranie makro- i mikroelementów przez rośliny, przyspiesza kiełkowanie nasion i rozwój roślin oraz podwyższa plony. Zawiera tytan i odpowiednio dobrane mikroelementy, które mają korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin.

Charakterystyka nawozu

INSOL S Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania donasiennego i dolistnego koniczyny, lucerny, łubinu, słonecznika i bobiku. Może być stosowany samodzielnie lub w dokarmianiu dolistnym łącznie z 5%-owym roztworem siedmiowodnego siarczanu magnezu. Bardzo dobry efekt uzyskuje się stosując zaprawianie nasion INSOLem S Tytan w połączeniu z zaprawą standardową, a następnie dokarmianie nim roślin przez oprysk dolistny.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia tytoniu ciemnego

INSOL TC jest dolistnym nawozem, który zawiera makro i mikroelementy w proporcjach dobranych odpowiednio dla tytoni ciemnych.

Charakterystyka nawozu

INSOL TC jest nawozem płynnym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania tytoniu ciemnego. Dzięki precyzyjnie dobranemu składowi dla tytoniu ciemnego INSOL TC powoduje komfortowe odżywianie roślin, co wpływa w sposób istotny na ich wzrost i rozwój dając w efekcie końcowym zwyżkę plonu.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia tytoniu jasnego

INSOL TJ jest dolistnym nawozem, który zawiera makro i mikroelementy w proporcjach dobranych odpowiednio dla tytoniu jasnego. Jednym z makroelementów jest łatworozpuszczalny magnez, którego brak odczuwa często tytoń Virginia uprawiany na glebach lekkich.

Charakterystyka nawozu

INSOL TJ jest nawozem płynnym przeznaczonym do dolistnego dokarmiania tytoniu jasnego. Dzięki precyzyjnie dobranemu składowi dla tytoniu jasnego INSOL TJ powoduje komfortowe odżywianie roślin, co wpływa w sposób istotny na ich wzrost i rozwój dając w efekcie końcowym zwyżkę plonów.


   Koncentrat do nawożenia łąk, pastwisk oraz trawników

INSOL TP jest dolistnym nawozem, który dzięki specjalnie dobranemu składowi zawiera pierwiastki deficytowe, występujące w niedostatecznych ilościach w paszach.

Charakterystyka nawozu

INSOL TP jest nawozem przeznaczonym do dolistnego dokarmiania łąk i pastwisk oraz traw w uprawie polowej przeznaczonych na paszę. Nawóz można mieszać w dowolnej proporcji z wodnym roztworem mocznika i z 5% wodnym roztworem siedmiowodnego siarczanu magnezowego. Stosowanie INSOL TP powoduje zwyżkę plonu zależnie od ilości oprysków nawet do 20% oraz poprawia jakość paszy.
INSOL TP jest nawozem przeznaczonym również do zasilania trawników po koszeniu.


   Koncentrat nawozowy do nawożenia ziemniaków, buraków i rzepaku

Nawóz WE INSOL ZBR jest dolistnym nawozem z magnezem i mikroelementami. Azot ułatwia wnikanie mikroelementów do liści, a magnez jest niezbędny do wytwarzania chlorofilu.


   Koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin cynkiem

INSOL Zn jest dolistnym nawozem dostarczającym roślinom cynk. Cały cynk występuje w INSOLu Znw postaci schelatowanej cytrynianem.


Charakterystyka nawozu

INSOL Zn należy stosować na rośliny u których stwierdzono niedobór cynku. Na rośliny szczególnie podatne na niedobory cynku (chmiel, kukurydza, tytoń, fasola, ziemniaki, cebula, pomidor, sady) należy stosować INSOL Zn zapobiegawczo. Chelatowa forma cynku w INSOLu Zn zapewnia jego maksymalną przyswajalność.

| Home | Folie | Agrowłóknina |Nawozy | Nasiona | Środki ochr. roślin | Sprzęt ogrodniczy |